• THÔNG BÁO “V/v: Ngừng cấp nước do sự cố trên tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà – Hà Nội tại vị trí M13+400”   Công ty cổ phần Nước sạch...
    (16/13/2013)