Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX
Địa chỉ: Xã Phú Minh - Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình
Tel: (+84 218)3.840.146 - Fax: (+84 218)3.840.148 - Email: viwasupco@gmail.com