Chào mừng bạn đến với website chính thức của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận