Chào mừng bạn đến với website chính thức của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024

Ngày 23 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - VIWASUPCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và những nội dung quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty liên quan đến công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 cũng như Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Quang cảnh Đại hội.

Ông Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và giới thiệu Đoàn Chủ tịch.

Ông Lê Văn Thăng - Chủ tọa Đại hội phát biểu chỉ đạo

Ông Nguyễn Xuân Quý, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Ông Nguyễn Xuân Quý – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD.

Ban lãnh đạo Công ty đã báo cáo trước Đại hội về những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sxkd:

 Trong năm 2023, tình hình biến đổi khí hậu dẫn đến dòng chảy trên lưu vực Sông Đà và mực nước Hồ thủy điện Hòa Bình tiếp tục xuống thấp, nhiều thời điểm trong năm không đủ lượng nước cho sản xuất; Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đổng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc Công ty đã chủ động đầu tư Trạm bơm khẩn cấp đầu kênh để lấy nước từ giữa lòng Sông Đà bơm vào kênh dẫn  nước sông hiện có để duy trì sản xuất của Nhà máy.

Các hoạt động xây dựng, san lấp trong lưu vực hồ Đầm Bài vẫn tiếp tục được thi công\ và bị xâm phạm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước thô đầu vào của Công ty.

Công tác đầu tư của Công ty năm 2023 cơ bản đạt kế hoạch về tiến độ đặt ra: một loạt các gói thầu, hạng mục của Dự án giai đoạn II và các dự án tuyến ống truyền tải nước sạch cấp II đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực, cố gắng của Ban giám đốc cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, năm 2023 công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, cụ thể như sau:

STT

Khoản mục

Đ.vị

Kế hoạch

Năm 2023

Thực hiện

Năm 2023

Tỷ lệ %

TH/KHN

(a)

(b)

(c)

(1)

(2)

(3) = (2)/(1)

1

Tổng sản lượng nước

110.733.153

113.345.304

102%

 

Sản lượng trung bình ngày

m³/ngđ

303.379

310.535

102%

2

Doanh thu HĐSX kinh doanh

Tỷ đồng

563,990

573,503

102%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

54,379

34,045

63%

4

Công tác đầu tư

Tỷ đồng

1.863,12

1.136,42

61%

(Số liệu lấy theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

 Về công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư Dự án nước sạch Sông Đà Giai đoạn II, hệ thống tuyến ống truyền tải Cấp II năm 2024: HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã báo cáo trước Đại hội và chia sẻ với Quí cổ đông về những khó khăn chung và riêng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các biện pháp, phương án đã triển khai có hiệu quả trong năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án/ hạng mục công trình dự án giai đoạn II và tuyến ống truyền tải nước sạch cấp 2 theo đúng tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản trị, quản lý dự án,  giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2024 thông qua; Cụ thể như sau:

STT

Khoản mục

Đ.vị

Kế hoạch

Năm 2024

1

Tổng sản lượng nước

Triệu m³

115,34

2

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Tỷ VNĐ

592,09

3

Chi phí

Tỷ VNĐ

690,39

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ VNĐ

(98,30)

5

Công tác đầu tư

Tỷ VNĐ

1.413,99

 

Thay mặt HĐQT Công ty, ông Lê Văn Thăng -  Chủ tịch HĐQT công ty gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, giúp đỡ, sự đồng hành của Hai cổ đông lớn là Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex và Công ty TNHH  nước sạch REE – Ree Water, và các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong suốt những năm vừa qua; Đồng thời đánh giá cao những cố gắng, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty trong công tác vận hành, sản xuất và đầu tư Giai đoạn II của Dự án nâng công suất lên 600.000 /ngđ, cũng như việc đầu tư, đưa vào vận hành/sử dụng tuyến ống truyền tải Cấp II nhằm đảm bảo công tác sản suất, cấp nước an toàn liên tục với chất lượng đạt chuẩn theo quy định của Bộ y tế, phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân Thành phố Hà Nội cũng như các vùng cấp nước của Dự án và góp phần phát triển thị trường,tăng sản lượng và doanh thu cho công ty.

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận