Chào mừng bạn đến với website chính thức của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023

Sáng ngày 25 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - VIWASUPCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng phải trình Đại hội quyết định theo quy định như: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, Miễn nhiệm Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và các nội dung quan trọng khác với sự đồng thuận cao của các cổ đông.

Quang cảnh Đại hội.

Ông Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và giới thiệu Đoàn Chủ tịch.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tọa phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Quý, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Ông Nguyễn Xuân Quý – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả HĐSXKD trước Đại hội

Năm 2022, Công ty có hai mảng hoạt động chính là: Vận hành sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư Giai đoạn II của Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông” nâng công suất lên 600.000 /ngđ; đồng thời triển khai công tác đầu tư các dự án tuyến ống cấp II. Trong năm 2022, tình hình biến đổi khí hậu dẫn đến dòng chảy trên lưu vực Sông Đà và mực nước Hồ thủy điện xuống thấp, có một số thời điểm cực đoan làm cho mực nước đầu kênh lấy nước không đạt cao độ thiết kế để cấp đủ lượng nước cho Nhà máy sản xuất đạt theo công suất thiết kế của Dự án Nước sạch Sông Đà Giai đoạn I, gây trở ngại lớn cho hoạt động sản xuất của Công ty. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực cố gắng của Ban giám đốc cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua vẫn cho thấy một kết quả đáng khích lệ. Với kết quả đạt được như sau:

STT

Khoản mục

Đ.vị

Kế hoạch

Năm 2022

Thực hiện

Năm 2022

Tỷ lệ %

TH/KHN

(a)

(b)

(c)

(1)

(2)

(3) = (2)/(1)

1

Tổng sản lượng nước

104.351.517

106.661.044

102%

 

Sản lượng trung bình ngày

m³/ngđ

285.894

292.222

102%

2

Doanh thu HĐSX kinh doanh

Tỷ đồng

537,891

548,915

102%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

175,04

201,41

115%

4

Công tác đầu tư

Tỷ đồng

2.300,543

595,237

25,87%

(Số liệu lấy theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

 Trong năm nay Viwasupco sẽ tiếp tục kiên trì với các mục tiêu, chiến lược đã đã đề ra và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính như sau:

STT

Khoản mục

Đ.vị

Thực hiện

Năm 2022

Kế hoạch

Năm 2023

Tỷ lệ %

KH23/TH22

(a)

(b)

(c)

(1)

(2)

(3) = (2)/(1)

1

Tổng sản lượng nước

106.661.044

109.636.785

103%

 

Sản lượng trung bình ngày

m³/ngđ

292.222

300.375

103%

2

Doanh thu HĐSX kinh doanh

Tỷ đồng

548,915

563,99

102,46%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

201,411

54,379

27%

 -  Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hôi đồng quản trị đối và bầu bổ sung ông Lê Văn Thăng và ông Bùi Đăng Khoa làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

Ông Trương Khắc Hoành – Phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Xuân Quý – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Thăng và ông Bùi Đăng Khoa trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tất cả các nội dung, Tờ trình của Viwasupco.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt HĐQT Công ty ông Nguyễn Hoàng Long Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn sự đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư trong những năm vừa qua; đánh giá cao những cố gắng, tinh thần trách nhiệm, gắn bó, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công tác vận hành, sản xuất và đầu tư Giai đoạn II của Dự án nâng công suất lên 600.000 /ngđ, cũng như tuyến ống truyền tải Cấp II.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận