Chào mừng bạn đến với website chính thức của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng Văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng Văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

 

Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà  trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng Văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Trân trọng,

 

 Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà!

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận