Thủ tướng Chính phủ Chỉ định thầu một số các hạng mục thuộc Dự án cấp Nước Chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông.