Thông báo về việc: Ngừng cấp nước để Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ trên tuyến ống truyền tải Nước sạch Sông Đà - Đại Lộ Thăng Long.