Thứ hai, 04.07.2022, 07:57pm (GMT+7)

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2015
Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2015 (Thứ ba, 03.02.2015, 11:25pm)
Sáng ngày 03/02/2015, tại Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX Chi bộ Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đã tổ chức trọng thể Lễ kết nạp Đảng viên cho 05 đồng chí gồm: Đồng chí Vũ Đức Toản – Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật; Đồng chí Trần Văn Tiể
Chi tiết
Lễ kết nạp Đảng viên năm 2013
Lễ kết nạp Đảng viên năm 2013 (Thứ năm, 22.08.2013, 11:22pm)
Sáng ngày 22/08/2013, tại Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX Chi bộ Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đã tổ chức trọng thể Lễ kết nạp Đảng viên cho
Chi tiết
Lễ kết nạp Đảng viên năm 2012
Lễ kết nạp Đảng viên năm 2012 (Thứ bảy, 19.05.2012, 11:19pm)
Sáng ngày 19/05/2012, tại Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX, Chi bộ Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đã tổ chức trọng thể Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 đồng chí Bùi Thị Vũ Anh
Chi tiết
Lễ kết nạp Đảng viên mới cho các Phòng, Trạm, Đội
Ngày 10/12/2010, tại Hội trường Công ty CP Nước sạch VINACONEX Chi bộ Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đã tổ chức trọng thể Lễ kết nạp Đảng viên cho 04 đồng chí có tên sau
Chi tiết