Thứ tư, 18.05.2022, 02:00pm (GMT+7)
Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018
Thứ năm, 01.02.2018, 03:08pm                                                                                                                                                             Lượt xem: 1799

 Sáng ngày 01 tháng 02 năm 2018, Tại Trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018; Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung theo Chương trình của Đại hội; Về dự Đại hội có sự tham gia của Đại diện 2 cổ đông lớn của Công ty là:

Hội nghị có sự tham dự của:

- Ông: Phạm Mạnh Hà - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV năng lượng GELEX.

- Ông: Nguyễn Trọng Hiền - Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Về phía Công ty có:

- Ông: Lưu Việt Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông: Nguyễn Văn Tốn - Bí thư Chi bộ - Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.

Cùng các cổ đông Công ty và các ông/bà là Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban nghiệp vụ Công ty cùng  đến tham dự.

Quang cảnh Đại hội.

Ông Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và đề cử giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đồng chí Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban TCHC tuyên bố lý do Đại hội

Ông Lưu Việt Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo trình Đại hội thông qua một số nội dung liên quan như: Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại Hội.

Chủ tịch HĐQT Lưu Việt Thịnh báo cáo tại Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tốn, Bí thư Chi bộ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung và trình Đại hội việc thay đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thành: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Văn Tốn – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua một số nội dung như:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thành Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2016.

- Thông qua Tờ trình về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex không thông qua chào mua công khai.

- Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc:Triển khai đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m3/ngđ và đầu tư xây dựng trạm bơm Tăng áp tại Tây Mỗ.

   - Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng các quyết định trong Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo các lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông và phù hợp với Quy định của Pháp luật.

Các cổ đông biểu quyết tại đại hội.

Chủ tịch HĐQT Lưu Việt Thịnh tặng hoa thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

 

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác