CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Hội nghị Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex
Thứ sáu, 27.10.2017, 03:10pm (GMT7)

 Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đã tổ chức Hội nghị Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2118.

Toàn cảnh Đại Hội

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VINACONEX; Đồng chí Nguyễn Xuân Thùy - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, Phó chánh văn phòng Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn Văn Tốn – Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty; Các đồng chí Giám đốc các Ban chức năng; Ban chấp hành Công đoàn Công ty và toàn thể các Đoàn viên Công đoàn trong Công ty.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã nghe Đồng chí Hoàng Văn Anh  – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng hoạt động trong thời gian còn lại cho đến hết nhiệm kỳvới mục tiêu không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn Công ty vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên góp phần xây dựng Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex nói riêng ngày càng phát triển bền vững, đồng thời góp phần xây dựng Công đoàn Tổng Công ty Vinaconex phát triển toàn diện.

Đồng chí Hoàng Văn Anh - Chủ tịch Công đoàn khóa II đang báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VINACONEX thay mặt Công đoàn Tổng Công ty chúc mừng các thành tựu mà Công ty đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu mỗi cán bộ CNV cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của doanh nghiệp; gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa doanh nghiệp; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tốn, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty đã biểu dương những kết quả và đóng góp của Công đoàn Công ty đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Công ty nói riêng và Tổng Công ty Vinaconex nói chúng trong suốt những năm vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trước những khó khăn và thách thức hiện nay, bộ phận Công đoàn cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, giữ vững và phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động, phát động và chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm... góp phần xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tốn – Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa IV trình đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ V, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã thảo luận, hoàn toàn nhất trí nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa IV Trình đại hội đại biểu lần thứ V; Với tinh thần trách nhiệm cao Hội nghị đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Vinaconex khóa V nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 03 đồng chí:

1/ Đồng chí: Hoàng Văn Anh.

2/ Đồng chí: Viết Văn Vĩnh.

3/ Đồng chí: Bùi Thị Vũ Anh.

Các tiết mục văn nghệ của Đoàn viên Công ty chào mừng Hội nghị

 

 

 
 


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.