Thứ ba, 17.09.2019, 03:18pm (GMT+7)

Nâng áp lực cấp Nước cho khách hàng của nhà máy Nước Sông Đà.
Nâng áp lực cấp Nước cho khách hàng của nhà máy Nước Sông Đà.
Chi tiết
Công văn thông báo về tình trạng Nước Sông Đà xuống rất thấp phía Hạ lưu Đập Thủy Điện Hòa Bình.
Công văn thông báo về tình trạng Nước Sông Đà xuống rất thấp phía Hạ lưu Đập Thủy Điện Hòa Bình.
Chi tiết
Lễ Công bố Quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Lễ Công bố Quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Chi tiết
Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (27/03/2009-27/03/2019).
Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (27/03/2009-27/03/2019).
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018.
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018.
Chi tiết
Thông báo về việc: Bán thanh lý 02 xe ô tô 7 chỗ và 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng
Thông báo về việc: Bán thanh lý 02 xe ô tô 7 chỗ và 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng
Chi tiết
Thông báo về việc: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Thông báo về việc: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Chi tiết
Thông báo về việc: Thay đổi tên Công ty và Mẫu dấu
Thông báo về việc: Thay đổi tên Công ty và Mẫu dấu
Chi tiết
Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018
Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018
Chi tiết
Hội nghị Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex
Hội nghị Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex
Chi tiết