Thứ hai, 25.10.2021, 10:46pm (GMT+7)

Toàn cảnh nhà máy Nước Sông Đà nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh nhà máy Nước Sông Đà nhìn từ trên cao.
Chi tiết
Toàn cảnh nhà máy xử lý nước từ trên cao
Toàn cảnh nhà máy xử lý nước từ trên cao
Chi tiết
Khu xử lý Nước sạch - Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Khu xử lý Nước sạch - Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Chi tiết
Nhiệt liệt chào mừng ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chi tiết
Thông báo về việc: Thực hiện phương án cách ly sản xuất để phòng dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Thông báo về việc: Thực hiện phương án cách ly sản xuất để phòng dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy định kỳ năm 2020
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy định kỳ năm 2020
Chi tiết
Thông báo về việc: Bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng của Công ty.
Thông báo về việc: Bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng của Công ty.
Chi tiết
Hội nghị triển khai công tác Phòng, chống Khủng bố năm 2020.
Hội nghị triển khai công tác Phòng, chống Khủng bố năm 2020.
Chi tiết
Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức thành công Đại hội Lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức thành công Đại hội Lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Chi tiết