Thứ sáu, 15.11.2019, 10:22pm (GMT+7)

Thông báo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội trong các ngày từ 18-31 tháng 10 năm 2019.
Thông báo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội trong các ngày từ 18-31 tháng 10 năm 2019.
Chi tiết
Thông cáo báo chí (ngày 25-10-2019).
Thông cáo báo chí (ngày 25-10-2019). (Thứ sáu, 25.10.2019, 09:07am)
Thông cáo báo chí (ngày 25-10-2019).
Chi tiết
Hà Nội công bố 'nước sông Đà có thể ăn uống
Hà Nội công bố 'nước sông Đà có thể ăn uống
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chất lượng Nước tại Nhà máy Nước Sông Đà ngày 14/10 và ngày 16/10/2019.
Kết quả kiểm tra chất lượng Nước tại Nhà máy Nước Sông Đà ngày 14/10 và ngày 16/10/2019.
Chi tiết
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí (Thứ năm, 17.10.2019, 03:13pm)
Thông cáo báo chí
Chi tiết
Thông báo cấp Nước trở lại cho khách hàng.
Thông báo cấp Nước trở lại cho khách hàng.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chất lượng nước từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 (tại Bể pha Clo và Vành Đai 3 Hà Nội).
Kết quả kiểm tra chất lượng nước từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 (tại Bể pha Clo và Vành Đai 3 Hà Nội).
Chi tiết
Nâng áp lực cấp Nước cho khách hàng của nhà máy Nước Sông Đà.
Nâng áp lực cấp Nước cho khách hàng của nhà máy Nước Sông Đà.
Chi tiết
Công văn thông báo về tình trạng Nước Sông Đà xuống rất thấp phía Hạ lưu Đập Thủy Điện Hòa Bình.
Công văn thông báo về tình trạng Nước Sông Đà xuống rất thấp phía Hạ lưu Đập Thủy Điện Hòa Bình.
Chi tiết
Lễ Công bố Quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Lễ Công bố Quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Chi tiết