Thứ ba, 26.03.2019, 05:03pm (GMT+7)

Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018.
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018.
Chi tiết
Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vietcombank Tây Hồ.
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vietcombank Tây Hồ.
Chi tiết
Thông báo về việc: Bán thanh lý 02 xe ô tô 7 chỗ và 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng
Thông báo về việc: Bán thanh lý 02 xe ô tô 7 chỗ và 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng
Chi tiết
Thông báo về việc: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Thông báo về việc: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Chi tiết
Thông báo về việc: Thay đổi tên Công ty và Mẫu dấu
Thông báo về việc: Thay đổi tên Công ty và Mẫu dấu
Chi tiết
Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018
Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018
Chi tiết
Hội nghị Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex
Hội nghị Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex
Chi tiết
Tuyến ống nước sạch Sông Đà – Hà Nội đã hoạt động bình thường sau khi duy tu và bảo dưỡng
Tuyến ống nước sạch Sông Đà – Hà Nội đã hoạt động bình thường sau khi duy tu và bảo dưỡng
Chi tiết
Thông báo kế hoạch cấp Nước ngày 24/8/2014 của Công ty cổ phần Nước Sạch Vinaconex
Thực hiện Thông báo số 71/TB/ĐLKS ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Chi nhánh điện lực Kỳ Sơn thuộc Công ty điện lực Hòa Bình về việc: Cắt điện lộ đường dây 375E10.1 để sửa chữa trạm 110Kv Hòa Bình. Thời gian dự kiến ngừng cấp điện từ: 05h00 đến 08h00 và chiều từ 17h00 đến 18h00 ngày 24 tháng 07 năm...
Chi tiết