Chủ nhật, 16.06.2019, 11:36am (GMT+7)

Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án
Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án
Chi tiết
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Giai đoạn II - Phân Kỳ I
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Giai đoạn II - Phân Kỳ I
Chi tiết
Thông báo kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Thông báo kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Chi tiết
Thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Chi tiết