Thứ bảy, 23.03.2019, 11:40am (GMT+7)

Lễ mở thầu Gói thầu: TV-TC 11: Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thi công xây dựng
Lễ mở thầu Gói thầu: TV-TC 11: Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thi công xây dựng.
Chi tiết
Thông tin Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu điều chỉnh một số gói thầu, Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp ống Gang dẻo và phụ kiện hạng mục Tuyến ống truyền tải Nước sạch dài 21km
Thông tin Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu điều chỉnh một số gói thầu, Thông báo mời thầu gói thầu Cung...
Chi tiết
Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nộ
Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà...
Chi tiết
Thông báo, thông tin về các gói thầu Giai đoạn II của Dự án Nước Sông Đà
Thông báo, thông tin về các gói thầu Giai đoạn II của Dự án Nước Sông Đà
Chi tiết
Thông tin chi tiết kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu TVKS 03 - Tư vấn khảo sát XD - Thiết kế kỹ
Thông tin chi tiết kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu TVKS 03 - Tư vấn khảo sát XD - Thiết kế kỹ...
Chi tiết
Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án
Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án
Chi tiết
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Giai đoạn II - Phân Kỳ I
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Giai đoạn II - Phân Kỳ I
Chi tiết
Thông báo kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Thông báo kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Chi tiết
Thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Chi tiết
Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2014
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số:65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua
Chi tiết
HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2012
Ngày 26 tháng 10 năm 2012, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Chi tiết