Thứ bảy, 23.03.2019, 11:25am (GMT+7)

Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 02 đã qua thử nghiệm năm 2017
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 02 đã qua thử nghiệm năm 2017
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 01 đã qua thử nghiệm năm 2017
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 01 đã qua thử nghiệm năm 2017
Chi tiết
Lễ mở Hồ sơ ĐXTC Gói thầu: CCO-G09 Cung cấp ống Gang và Phụ kiện
Lễ mở Hồ sơ ĐXTC Gói thầu: CCO-G09 Cung cấp ống Gang và Phụ kiện.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 12 đã qua thử nghiệm năm 2016
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 12 đã qua thử nghiệm năm 2016
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 11 đã qua thử nghiệm năm 2016
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 11 đã qua thử nghiệm năm 2016
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 9 đã qua thử nghiệm năm 2016
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 9 đã qua thử nghiệm năm 2016
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 8 đã qua thử nghiệm năm 2016
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 8 đã qua thử nghiệm năm 2016
Chi tiết
Chọn nhà thầu Trung Quốc xây đường ống Nước Sông Đà 2: Viwasupco nói gì
Chọn nhà thầu Trung Quốc xây đường ống Nước Sông Đà 2: Viwasupco nói gì?
Chi tiết
Trả lời phỏng vấn Báo Công an nhân dân
Trả lời phỏng vấn Báo Công an nhân dân (Thứ sáu, 25.03.2016, 05:43pm)
Trong thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, Công ty CP Nước sạch VINACONEX (VIWASUPCO) đã luôn theo sát tình hình thực tế và lập kế hoạch sản xuất đảm bảo cung cấp nước cho thành phố một cách tối đa.
Chi tiết
Yêu cầu về các tiêu chuẩn được áp dụng như được qui định trong Hồ sơ mời thầu được áp dụng đối với ống và phụ kiện được cung cấp trong gói thầu CCOG09
Yêu cầu về các tiêu chuẩn được áp dụng như được qui định trong Hồ sơ mời thầu được áp dụng đối với ống và phụ kiện được cung cấp trong gói thầu CCOG09.
Chi tiết
Lễ mở thầu Gói thầu: CCO-G09 Cung cấp ống Gang và Phụ kiện (cho 21Km tuyến ống)
Lễ mở thầu Gói thầu: CCO-G09 Cung cấp ống Gang và Phụ kiện (cho 21Km tuyến ống).
Chi tiết