Thứ hai, 27.05.2019, 02:05pm (GMT+7)
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019.
Thứ năm, 18.04.2019, 04:41pm                                                                                                                                                             Lượt xem: 61