Thứ hai, 09.12.2019, 03:36pm (GMT+7)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án (ông Nguyễn Anh Tuấn)
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án (ông Nguyễn Anh Tuấn)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng 2018
Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
Chi tiết
Thông báo về việc: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn
Thông báo về việc: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông (Nguyễn Quang Hưng) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
Công bố thông tin về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông (Nguyễn Quang Hưng) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Chi tiết
Công bố thông tin trong 24 giờ trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội
Công bố thông tin trong 24 giờ trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.
Chi tiết
Thông báo Lùi thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Bất...
Thông báo Lùi thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018.
Chi tiết
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị (Thứ sáu, 29.12.2017, 08:32pm)
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Chi tiết