Thứ tư, 22.01.2020, 04:34pm (GMT+7)

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Niêm yết năm 2019
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Niêm yết năm 2019
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý I năm 2020
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý I năm 2020
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc (ông Bùi Đăng Khoa) và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (ông Lưu Việt Thịnh)
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc (ông Bùi Đăng Khoa) và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (ông Lưu Việt Thịnh)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (ngày 13-12-2019).
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (ngày 13-12-2019).
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công bố thông tin về việc: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Công ty (ngày 05/11/2019).
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Công ty (ngày 05/11/2019).
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 10 năm 2019.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 10 năm 2019.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty (ông Đào Gia Thắng) ngày 01-10-2019.
Công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty (ông Đào Gia Thắng) ngày 01-10-2019.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng (ông Hoàng Văn Anh) ngày 01/10/2019.
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng (ông Hoàng Văn Anh) ngày 01/10/2019.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban Kỹ thuật (ông Trần Văn Tiển) ngày 01/10/2019.
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban Kỹ thuật (ông Trần Văn Tiển) ngày 01/10/2019.
Chi tiết