Chủ nhật, 05.07.2020, 06:20pm (GMT+7)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (8-6-2020)
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (8-6-2020)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm của Ủy viên HĐQT Công ty ông Nguyễn Trọng Hiền
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm của Ủy viên HĐQT Công ty ông Nguyễn Trọng Hiền
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quy II năm 2020 (ngày 13/04/2020)
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quy II năm 2020 (ngày 13/04/2020)
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (9-3-2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (9-3-2020)
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 6).
Công bố thông tin về việc: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 6).
Chi tiết
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (26-2-2020)
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (26-2-2020)
Chi tiết
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Niêm yết năm 2019
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Niêm yết năm 2019
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý I năm 2020
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý I năm 2020
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc (ông Bùi Đăng Khoa) và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (ông Lưu Việt Thịnh)
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc (ông Bùi Đăng Khoa) và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (ông Lưu Việt Thịnh)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Chi tiết