Thứ hai, 12.04.2021, 08:17am (GMT+7)
Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm ky 2021 - 2026.
Thứ ba, 06.04.2021, 10:15am                                                                                                                                                             Lượt xem: 52

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng thông báo ề việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ "2020 - 2025" và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm ky "2021 - 2026".

 

 

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác