Thứ tư, 18.05.2022, 01:21pm (GMT+7)
Tài liệu xin ý kiến Cổ đông về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thứ sáu, 04.12.2020, 11:14am                                                                                                                                                             Lượt xem: 349

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

 

Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng gửi tới Quý cổ đông Tài liệu xin ý kiến Cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

1/ Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Xem tại đây)

 

 

2/ Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT (Xem tại đây)

 

 

3/ Giấy đề cử (Xem tại đây)

 

 

4/ Giấy ứng cử (Xem tại đây)

 

 

5/ Sơ yếu lý lịch (Xem tại đây)

 

 

6/ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Xem tại đây)

 

 

7/ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (Xem tại đây)

 

 

8/ Phiếu bầu cử (Xem tại đây)

 

 

 9/ Dự thảo nghị quyết (Xem tại đây)

 

 

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác