Thứ tư, 18.05.2022, 12:44pm (GMT+7)
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020
Thứ ba, 14.04.2020, 05:21pm                                                                                                                                                             Lượt xem: 1366

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

 

 

1/ Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (Xem tại đây)

 

2/ Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (Xem Tại Đây)

 

3/ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Xem tại đây)

 

4/ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Xem tại đây)

 

4.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Xem tại đây)

 

5/ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Xem tại đây)

 

6/ Tờ trình lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Xem tại đây)

 

7/ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 (Xem tại đây)

 

8/ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 (Xem tại đây)

 

9/ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa giới hành chính (Xem tại đây)

 

10/ Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án giai đoạn II (Xem tại đây)

 

11/ Tờ trình xin phê duyệt lại vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây -  Hòa lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ (Xem tại đây)

 

12/ Tờ trình xin phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 40 km đoạn từ Khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc- Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II nâng công suất lên 600.000m3/ngđ (Xem tại đây)

 

12.1 Dự thảo Quyết định Phê duyệt TKKT và Dự toán hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ Khu xử lý đến TĐT Tây Mỗ;

12.2 Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyến ống tuyền tải nước sạch – Phần còn lại (đoạn 19km);

12.3 Báo cáo kết quả thẩm tra số 083-VCC ngày 25-09-2019 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng, Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC);

12.4 Báo cáo kết quả thẩm tra số 031-VCC ngày 23.03.2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng, Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

12.5 Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyến ống tuyền tải nước sạch dài 21km; 

12.6 Báo cáo kết quả thẩm tra số 01-VCC ngày 09-01-2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng, Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

12.7 Báo cáo kết quả thẩm tra số 32-VCC ngày 27.3.2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng, Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

12.8 Công văn số 148 của Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Thiết kế kỹ thuật hạng mục Tuyến ống

12.9 Báo cáo thẩm định thiết kế kỹ thuật số 133-2020-BCTĐ-BQLDA ngày 8.4.2020 của Tổ thẩm định thiết kế kỹ thuật;

12.10 Báo cáo thẩm định dự toán số 134-2020-BCTĐ-BQLDA ngày 9.4.2020 của Tổ thẩm định dự toán;

12.11 Tờ trình số 135-2020-TTr-BQLDA ngày 9.4.2020 của Ban QLDA Nước sạch Sông Đà về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyến ống.

 

13/ Bổ sung hạng mục Tuyến ống nước thô đi kín từ Trạm bơm Sông đến kênh thu nước của Trạm bơm Hồ cho Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m3/ngđ (Xem tại đây)

 

14/ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có Đơn xin từ nhiệm (Xem tại đây)

 

15/ Thông báo Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Xem tại đây).

 

16/ Dự thảo Nghị quyết Đại hội (Xem tại đây)

 

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác