Thứ năm, 24.09.2020, 08:22am (GMT+7)
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016
Thứ ba, 08.03.2016, 10:02am                                                                                                                                                             Lượt xem: 218

Công ty CP Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 23/03/2016.

1. Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

4. Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

5. Dự thảo quy chế làm việc.

6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (Muc: Quan hệ cổ đông; phần Báo cáo Tài chính năm 2015).

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

10. Phiếu đăng ký phát biểu.

11. Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

12. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

13. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.

14. Tờ trình phương án phân phối lợi nhận năm 2015 và trích lập các quỹ.

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác