Thứ hai, 26.10.2020, 01:27pm (GMT+7)
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018
Thứ ba, 16.01.2018, 10:14am                                                                                                                                                             Lượt xem: 302

 Công ty CP Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Bất thường của Công ty năm 2018.

1. Tờ trình Thay đổi tên công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2016.

2.1 Dự thảo: Tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính của Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

2.2 Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

3. Tờ trình về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex không thông qua chào mua công khai.

4. Tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

6. Tờ trình về việc: Triển khai đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp Nước Chuổi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, Giai đoạn II nâng công suất lên 600.000m3/ngđ.

7. Thông qua việc từ nhiệm 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

9. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty.

10. Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty.

11. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiêm soát.

12. Giấy đề cử ứng viên HĐQT, BKS của cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQTBKS.

13. Giấy đề cử ứng viên HĐQT, BKS của cổ đông Công ty TNHH MTV  Năng Lượng GELEX và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT, BKS.

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác