Thứ hai, 04.07.2022, 07:35pm (GMT+7)
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022
Thứ ba, 19.04.2022, 02:41pm                                                                                                                                                             Lượt xem: 265

 Sáng ngày 19 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung quan trọng khác với sự đồng thuận cao của các cổ đông.

 

Quang cảnh Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Ông Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và giới thiệu Đoàn Chủ tịch. 

 

Ông Nguyễn Xuân Quý, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất năm 2022. 

 

Ông Nguyễn Xuân Quý – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội

 

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức do tác động của dịch Covid – 19 đối với nền kinh Việt Nam. Đối với doanh nghiệp sản xuất và cung cấp nước sạch như Viwasupco, trở ngại còn lớn hơn. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo của HĐQT và sự nỗ lực cố gắng của Ban giám đốc Công ty cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên trong năm qua vẫn cho thấy một kết quả đáng khích lệ. Tại đại hội, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cho thấy, Công ty đã thực hiện sản xuất nước an toàn, hiệu quả và bám sát kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể: 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT

Khoản mục

Đ.vị

Kế hoạch

Năm 2021

Thực hiện

Năm 2021

Tỷ lệ %

TH/KHN

(a)

(b)

(c)

(1)

(2)

(3) = (2)/(1)

1

Tổng sản lượng nước

106.273.516

101.862.498

95,85%

2

Doanh thu HĐSX kinh doanh

Tỷ đ

457,30

524,97

95,92%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đ

164,20

198,675

120,99%

(Số liệu lấy theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

 - Trên cơ sở hoạt động sản xuất năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu chính năm 2022 như sau:

STT

Khoản mục

Đ.vị

Thực hiện

Năm 2021

Kế hoạch

Năm 2022

Tỷ lệ %

KH22/TH21

(a)

(b)

(c)

(1)

(2)

(3) = (2)/(1)

1

Tổng sản lượng nước

101.862.498

104.351.517

102,44%

2

Doanh thu HĐSX kinh doanh

Tỷ đ

524,97

537,89

102,46%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đ

198,675

175,035

88,10%

 

-  Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Thành viên Ban kiểm soát đối với  Ông Nguyễn Việt Hà thông qua việc bầu bổ sung/thay thế ông Nguyễn Việt Trung làm thành viên Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 19/4/2022. 

 

Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Việt Trung trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát

 

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Công ty ông Nguyễn Hoàng Long Chủ tịch Hội đồng quản trị cảm ơn sự đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư trong những năm vừa qua; đánh giá cao những cố gắng, tinh thần trách nhiệm, gắn bó, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công tác vận hành, sản xuất và đầu tư Giai đoạn II của dự án nâng công suất lên 600.000 /ngđ.

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác