CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2016
Thứ ba, 03.01.2017, 10:31am (GMT7)

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2016  (đã kiểm toán) của Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.