Thứ tư, 16.10.2019, 06:27am (GMT+7)

Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty
Biên bản và Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công...
Chi tiết
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án (ông Nguyễn Anh Tuấn)
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án (ông Nguyễn Anh Tuấn)
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
Chi tiết
Giấy mời họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018
Giấy mời họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng 2018
Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
Chi tiết
Thông báo về việc: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn
Thông báo về việc: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông (Nguyễn Quang Hưng) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
Công bố thông tin về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông (Nguyễn Quang Hưng) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Chi tiết
Công bố thông tin trong 24 giờ trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội
Công bố thông tin trong 24 giờ trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.
Chi tiết