Chủ nhật, 29.11.2020, 02:42am (GMT+7)

Công bố thông tin về việc: Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.
Công bố thông tin về việc: Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thay đổi nhận sự Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và thành viên HĐQT Công ty.
Công bố thông tin về việc: Thay đổi nhận sự Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và thành viên HĐQT Công ty.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước (năm 2020).
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước (năm 2020).
Chi tiết
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Phê duyệt bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Phê duyệt bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty Ông Bùi Đăng Khoa.
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty Ông Bùi Đăng Khoa.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính giữa liên độ.
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính giữa liên độ.
Chi tiết
Công bổ thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Công bổ thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý III/2020 (ngày 30/7/2020)
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý III/2020 (ngày 30/7/2020)
Chi tiết
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020.
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020.
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (13/7/2020).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (13/7/2020).
Chi tiết