Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Xin phê duyệt việc không yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến ống.

Ngày đăng: 
12/02/2018

 

   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX.

 Công ty CP Nước sạch VINACONEX trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung.

 Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX.