Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 
26/10/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.