Đề nghị Bộ xây dựng giới thiệu cho Công ty CP Nước sạch Vinaconex nhà thầu thực hiện gói thầu: Khảo sát xây dựng - Thiết kế kỹ thuật và dự toán.