Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX thành công tốt đẹp. Thứ năm, 20 Tháng 3 20

Ngày đăng: 
20/03/2014

Sáng ngày 20 tháng 03 năm 2014, tại tầng 21 tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội, Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tốn, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất năm 2014 theo đó trong năm 2013 trong bối cảnh khó khăn chung, sự suy thoái kinh tế toàn cầu làm chậm tiến độ thi công của hầu hết các công trình xây dựng đặc biệt là các khu đô thị và công nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long; chi phí đầu tư xây dựng cho dự án lớn chủ yếu là vốn vay Ngân hàng nên áp lực về trả gốc và lãi vay tín dụng rất lớn ảnh hưởng không nhỏ đến dòng tiền, phụ thuộc hoạt động SXKD; Nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban lãnh đạo Tổng Công ty VINACONEX, hội đồng quản trị Công ty và sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty nên năm 2013 Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD đã được đại hội đồng cổ đông giao cho.

Đại hội đã thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo của HĐQT năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 đã được HHĐQT trình Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tốn – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội.

Đại hội cũng đã được nghe Ông Vũ Quý Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014.

Chủ tịch HĐQT Vũ Quý Hà đọc báo cáo của HĐQT tại đại hội.

Trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra, Đại hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty, đặc biệt Đại hội đã được đồng chí Vũ Quý Hà – Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo rất quan trọng với đại hội.

Các cổ đông biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết rất cao.


Tin mới hơn: