Biên bản Hội thảo về giải pháp kiểm soát chất lượng ống Gang và phụ kiện, thuộc gói thầu CCOG09: Cung cấp ống Gang và phụ kiện"

Ngày đăng: 
25/03/2016

Ngày 04/11/2015 Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex đã tổ chức hội thảo về "Giải pháp kiểm soát chất lượng ống Gang và Phụ kiện, thuộc gói thầu CCOG09: Cung cấp ống gang và phụ kiện". Dưới đây là những nội dung chính.