Báo cáo thường niên Viwasupco 2014

Ngày đăng: 
07/04/2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty theo đường Link sau (http://www.mediafire.com/view/dpol6eq5q6qb9wk/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%C6%B0...).

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex