Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex năm 2016

Ngày đăng: 
31/03/2017

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.