Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán Quý II năm 2017

Ngày đăng: 
20/7/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán Quý II/2017.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.