Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2017

Ngày đăng: 
07/03/2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) theo đường link sau: http://www.mediafire.com/file/ceba4mjwqfxqqhp/Bao+cao+tai+chinh+da+kiem+...) của Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.