Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2015

Ngày đăng: 
24/02/2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2015  (đã kiểm toán) của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Link dowload: http://www.mediafire.com/download/nq5soq11gphb94j/Bao+cao+tai+chinh+da+d...

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.