Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng: 
30/06/2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nước sạch Vinaconex

Công ty CP Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Trân trọng,

Công ty CP Nước sạch Vinaconex